Wylance

Disclaimer

Welkom op www.wylance.com. Deze website bevat algemene informatie over Wylance. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

Wylance streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Wylance geeft uitdrukkelijk geen garantie omtrent de juistheid of de volledigheid van de inhoud van deze Wylance site.

Wylance is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie. De verstrekte informatie is niet bedoeld als advies of aanbod om Wylance aandelen te kopen of te verkopen. Het gebruik van de links op de Wylance site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. Wylance is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de Wylance site gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.