EVERYONE HAS SECRETS

Wij nemen jouw privacy (AVG-wetgeving) serieus!

Wylance Group BV en haar werkmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als: Wylance/wij) bieden veel verschillende diensten. Door de aard van deze dienstverlening beschikken wij over bepaalde persoonsgegevens van u. Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang voor onze dienstverlening. Daarom geven we u in dit privacybeleid informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers verwerken. Dit privacybeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Wylance verzamelt tijdens uw interacties met Wylance: zoals wanneer u onze website bezoekt, diensten gebruikt die worden aangeboden door Wylance, Wylance-producten en diensten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice enzovoorts.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Wylance gebruikt uw persoonsgegevens alleen om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. We vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • om uw vragen of klachten te beantwoorden
 • het optimaliseren van onze producten, diensten, website en klantenservice
 • om een overeenkomst met u tot stand te brengen en uit te voeren
 • om bepaalde producten of diensten te activeren, registreren of de functionaliteit ervan te uitbreiden
 • het faciliteren van toegang tot informatie
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • het afnemen van een klanttevredenheidsonderzoek
 • om contact met u op te nemen voor promotiedoeleinden, waaronder het sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen
 • om uw interesse in ons als mogelijk toekomstig werkgever, klant of leverancier vast te leggen
 • implementatie van beveiligingsprogramma’s
 • voor (statistische) analyse en rapportage (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)

Welke gegevens verwerken wij van u

Tijdens uw interactie met Wylance vragen of ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens. Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, (zakelijk) adres en/of (zakelijk) rekeningnummer
 • jouw voorkeuren voor toekomstige communicatie van Wylance
 • gegevens over de producten en/of diensten die je hebt aangeschaft of waar je interesse in heeft getoond
 • afhankelijk van jouw voorkeuren op social-mediasites: gegevens over jouw online activiteiten en social media profielen
 • persoonsgegevens verzameld via cookies (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)

Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd, hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We zijn echter niet altijd in staat om te controleren of iemand ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens delen met anderen

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen combineren we jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken omdat je klant van ons bent. Wij kunnen daarnaast jouw persoonsgegevens delen met zakenpartners en andere derde partijen. Indien jouw goedkeuring hiervoor wettelijk vereist is of als wij dit wenselijk achten, zullen wij voordat we jouw persoonsgegevens delen je goedkeuring vragen. We zullen jouw persoonsgegevens alleen delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten
  We schakelen zakenpartners en andere derde partijen in om ons te helpen onze producten en diensten aan je te leveren. Wij informeren je vooraf over deze samenwerking. Voor zover deze derde partijen toegang hebben tot jouw gegevens, hebben wij contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens beschermd zijn en uitsluitend voor specifieke doeleinden gebruikt mogen worden.
 • Voor het verbeteren van onze diensten, website of advertenties
  We gebruiken software van andere partijen om te meten hoe goed een nieuwe productpagina bij je aanslaat. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.
 • Voor het verkrijgen van feedback
  We zetten enquêtebureaus in om te horen hoe tevreden je over onze diensten bent.
 • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
  Een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie te delen.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Van onze zakenpartners vereisen wij maximale inspanningen bij de bescherming van jouw persoonsgegevens. In de overeenkomsten met onze zakenpartners bepalen wij voor welke doeleinden zij jouw gegevens mogen gebruiken en eisen wij passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen.

Uw rechten

Je hebt het recht de door u gedeelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen (indien dit wettelijk toegestaan en praktisch mogelijk is). Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Wylance. Je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek daartoe kun je indienen via de verderop beschreven contactmogelijkheden. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op je verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je geen commerciële berichten van ons wilt ontvangen, dan kun je ons dit laten weten door het desbetreffende vakje op het formulier aan te vinken of door gebruik te maken van de uitschrijf-link in de e-mail die je ontvangt. Wij laten jouw gegevens dan blokkeren voor commerciële berichten.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ook gebruiken wij cookies waarmee wij onze website kunnen optimaliseren. Waar mogelijk gebruiken wij de informatie die we verkrijgen middels cookies om je vervolgens – met jouw toestemming - informatie te bieden die bij je interesses past. Het gaat daarbij om de volgende cookies:

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren. Het gaat dan o.a. om bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Deze informatie gebruiken we om de kwaliteit en/of effectiviteit van onze website te verbeteren. De door dit cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hotjar
Hotjar brengt clicks, scroll- en muisbewegingen in kaart. Deze dienst plaatst een cookie die onthoudt welke pagina’s reeds getoond zijn, zodat je niet dubbel wordt geteld. Daarnaast worden enkele gegevens vastgelegd zoals jouw type browser, type apparaat en de bron van uw bezoek. Hotjar deelt deze data niet met derden. De verzamelde informatie gebruiken we om onze website te verbeteren. Je kunt Hotjar hier uitschakelen.

HubSpot
We gebruiken HubSpot om de voorkeuren van bezoekers te registreren. HubSpot verzamelt informatie over jouw computer en je bezoeken aan onze website, zoals uw IP‑adres, locatie, type browser, verwijzingsbron, lengte van het bezoek en bekeken pagina's. Ook onze formulieren slaan we op in HubSpot. Bezoek de privacy pagina van Hubspot voor meer informatie.            

Websites van derden

Onze website bevat links naar websites van derden, waaronder social media-aanbieders. Dit privacybeleid is daarop niet van toepassing. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van deze derden te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Wij adviseren je daarom regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Contact

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op,