Wylance

Privacyverklaring

Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

1.1 Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, of de Engelse term: GDPR). Deze Avg geeft nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens aan bedrijven. Eén van de regels is een transparantere privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door middel van de Wylance website.

In deze privacyverklaring leest u om welke gegevens het gaat, hoe we daarmee omgaan en hoe u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Indien er een dienst worden afgenomen bij Wylance zal dit uitgebreider worden beschreven in een verwerkersovereenkomst en kenbaar worden gemaakt in de Wylance Customer Portal.

Wylance heeft deze privacyverklaring opgesteld op basis van de huidige stand van zaken. Wij monitoren constant relevante wet- en regelgeving, op grond waarvan wij de verklaring aanpassen, indien nodig.

 

1.2 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens?

Uw bezoek aan onze website wordt geregistreerd. In de gevallen dat Wylance persoonlijke gegevens verzamelt, die door u als bezoeker van de website vrijwillig aan Wylance zijn verstrekt en ingevuld zijn in het contactformulier, dan zullen deze gegevens alleen worden gebruikt voor het aangegeven doel, zoals bijvoorbeeld het verschaffen van informatie en het verwerken van sollicitaties conform de van toepassing zijnde wetgeving.

Als u ons een e-mail zendt met vragen of opmerkingen, dan gebruikt Wylance uw persoonlijke gegevens om op uw vragen of opmerkingen te reageren.

 

1.3 Beveiliging

Wylance heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerd gebruik. Wylance is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd en dit is de basis voor het informatiebeleid van Wylance.

 

1.4 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wylance bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Indien u via het contactformulier van de website Wylance heeft benaderd zal dit na afhandeling worden verwijdert.

 

1.5 Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Hieronder worden beschreven welke rechten u kunt uitoefenen op uw persoonsgegevens indien uw via de Wylance website persoonsgegevens deelt.

 

1.6 Verantwoordelijken voor de gegevensbescherming

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze Verklaring en privacypraktijken, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar avg@wylance.com

 

1.7 Gebruik van Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies op onze website. Door het plaatsen van een klein bestandje op uw computer kunnen wij dan gegevens verzamelen over uw gebruik van onze website. Hiermee kunnen wij onze diensten dan weer optimaliseren. Wanneer u niet wilt dat er een cookie wordt geplaatst, dan kunt u dit blokkeren. U kunt dit instellen in de privacy instellingen van uw internet browser.