razendsnelle self-service

Wylance biedt haar klanten de mogelijkheid om hun incidenten te managen via een eigen Self-Service Hub. Via deze Hub kunnen ook wijzigingen worden doorgevoerd en aankopen worden gedaan. Het werken via de Service Hub bespaart tijd en verlaagt de operationele ICT kosten.

Kan jij of een collega niet meer werken?

Onder een storing verstaan wij dat jij of een collega niet meer kan werken. In het belang van jou en onze organisatie verzoeken we je om direct contact met ons op te nemen tijdens kantoortijden via het servicenummer +31 (0)13 4628122 en buiten kantoortijden via het noodnummer +31 (0)13 4628120.

 

 

 

je bent nog geen klant maar wil wel geholpen worden

Wij verzoeken je om contact op te nemen met onze technische helpdesk op telefoonnummer +31 (0)13 4628122 om je probleem voor te leggen. Zij kunnen dan beoordelen of ze je kunnen helpen en wanneer, zodat jij snel weer kunt werken.