Wylance

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Module algemeen

Module 01 – Licentie voor programmatuur

Module 02 – Ontwikkeling van programmatuur

Module 03 – Onderhoud van programmatuur

Module 04 – ASP, SAAS en computerservice

Module 05 – Ontwikkeling en onderhoud website

Module 06 – Webhosting

Module 07 – Detacheringsdiensten

Module 08 – Opleidingen en trainingen

Module 09 – Advisering, consultancy en projectmanagement

Module 10 – Overige diensten

Module 11 – Verkoop van ICT-, telecommunicatieen kantoorapparatuur en andere zaken

Module 12 – Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

Module 13 – Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

Module 14 – Toegang tot internet

Module 15 – Telecommunicatiediensten

Module 16 – Financiering en leasing van ICT